Владички одејанија , модел Златоустови

Дизајнирани според детали од фрескопис на храм посветен на свети Јован Златоуст, крај езерото Матка од 11 ти век, и од детали од црковнословенски ракописи, од македонска книжевна редакција. Матка 2022 -ра година

Слични објави