Младински црковен камп „Свети Андреј – Матка“ – 2004

Младински црковен камп 2004 г.

Младински црковен камп „Свети Андреј – Матка“ – 2004 г.

Фотографски материјал од младинскиот камп. 

посети денес -

1

посети вчера -

0