Манастир Матка -21.04.2024 11.30ч

Проект-Продолжени Нишки на благодат

Добар ден!
Во континуитет на обуките од предходната година и сега ќе продолжиме со помал обем на часови како повторување и утврдување на знаењето за тие што учествуваа претходниот пат. И овој пат во просториите на манастирот Матка.
Првиот час за плетење бројаници ќе биде во недела на 21.04 од 11.30ч., вториот во среда на 24.04 од 16.30 -17ч и третиот на 27.04 од 16.30-17ч.
Обуките за цртање и месење просфори ќе ги одржиме во втората половина од месец мај, за термините благовремено ќе ве известиме.

посети денес -

3

посети вчера -

9