Манастир Матка 02.06.2024

Проект - Продолжени нишки на Благодат

Се одржа час, на кој заеднички , со учество и на најмалите – се подготвија нови просфори. Некои учесници го утврдуваа веќе стекнатото знаење, други се обучуваа во техниката на подготвка. 

посети денес -

2

посети вчера -

10