Плетење бројаници 11.11.2023

Проект - Нишки на Благодат

Со дел нови учеснци, и поголема самостојност на сите при плетењето на бројаниците завршија денешните часови од обуката.

Ве потсетуваме дека последните два часа од обуката за плетење бројаници се наредната сабота.

посети денес -

1

посети вчера -

0