Христос Воскресна! Вистина воскресна!

Проект - продолжени нишки на Благодат

Христос воскресе!!!
Известување за термините за цртање и месење просфори.
Првиот час за цртање ќе го одржиме на 17.05.петок од 17.30ч.
Вториот на 19.05.недела од 11ч.
И третиот на 26.05.недела од 11ч.
Часот за месење просфори ќе се одржи на 02.06.недела од 11ч.

https://vestments-matka.mk/event-list/obuka-crtanje-keramika/

https://vestments-matka.mk/event-list/obuka-prosfori/

посети денес -

2

посети вчера -

10