Цртање со контурни бои прв час

Проект - Продолжени нишки на благодат

Отпочнаа часовите за цртање на керамика. Се црташе со контурни бои, за некои за прв пат.  Со секој следен детал се чувствуваше напредување во умеењето да се црта со овој вид бои на кадилници и шолји.

посети денес -

2

посети вчера -

9