Обука за плетење бројаници реализирана

Проект - Нишки на Благодат

Со денешниот час, ја завршуваме обуката за плетење на бројаници.
Со радост може да констатираме дека сите ја совладаа техниката и самостојно завршуваат по една бројаница од 33 топчиња за два часа.
Им благодариме за трудот и трпението на сите учесници што го покажаа во периодот на обуката и им посакуваме во континуитет да продолжат да работат.
Да не дозволиме да згасне ракоделието.

посети денес -

1

посети вчера -

0